Hva er en E-coach? - Nettkurs om kristen tro

Hva er en E-coach?

Når du melder deg på et kurs får du tildelt din personlige e-coach. 

Dette er en person som du vil ha en dialog med gjennom kurset.

En "digital medvandrer" som vil gå sammen med deg de ukene du har tilgang til kurset.  

E-coachen har selvfølgelig taushetsplikt

NB: Ikke alle kursene våre har tilbud om e-coach.