Frihet fra pornografi - kurs.omGud.net

Frihet fra pornografi

Seks videoer med Alexis Lundh fra HeltFri.net om hvordan leve i frihet fra pornografi.

Frihet fra pornografi
Start dette kurset nå

Kursbeskrivelse

Det finnes håp

Dette er et nettkurs som skal istandsette deg til å leve i frihet fra pornografi. For vi vet at porno binder, men vi vet også at det finnes håp – og gode verktøy til å bli fri.

Kurset går over seks videoer med Alexis Lundh fra HeltFri.net. 

Kurset er også åpent tilgjengelig på HeltFri.net, men dersom du ønsker veiledning og dialog med en e-coach, må du melde deg på kurset her.
(NB: I julen er kurset stengt for nye deltakere, på grunn av ferieavvikling). 

Nettkurset retter seg primært mot mennesker med en kristen tro, men mye av innholdet vil ha stor relevans for mennesker med andre livssyn.

Kursinnhold

Velkommen til nettkurset
Start dette kurset nå
Identitet
Tilgang
Medvandring
Skam
Læring
En bedre historie
Hva er ditt neste steg?

Kursomtaler

Klar til å starte?

Meld deg på dette nettkurset. Det er helt gratis!

Start dette kurset nå
Mer fra Course categories: Alle kurs
Mer fra Course categories: Introduksjon