Dager med Jesus - kurs.omGud.net

Dager med Jesus

40 videoklipp fra The JESUS Film som er supplert med tankevekkende spørsmål til refleksjon og diskusjon.

Dager med Jesus

Dager med Jesus

Kurs
24 studenter
Course categories: Alle kurs
Start dette kurset nå
Dager med Jesus
Start dette kurset nå

Kursbeskrivelse

MentorLink International og JESUS Film Project har sammen utviklet “Dager med Jesus”. 

En serie med 40 videoklipp fra The JESUS Film, som kan styrke deg i din vandring med Gud.

Videoklippene er supplert med tankevekkende spørsmål til refleksjon og diskusjon.

Se og reflekter over de livsforandrende møtene Jesus hadde med mennesker.

Slik kan du bruke dager med Jesus

Se denne videoen:

Meld deg på dette nettkurset i dag!

Kursinnhold

Velkommen til kurset
Start dette kurset nå
Begynnelsen
Mirakelfødsel
Jesu dåp
Ekte ydmykhet
Mirakelfangst
Vekke opp døde
Utvelgelsen av de 12
Salig-prisningene
Bergprekenen Del 1
Bergprekenen Del 2
Tilgitt og korrigert
Johannes' spørsmål
Lignelsen om såmannen
Stormen
Den besatte
Metter 5000
Jesu sanne identitet
Bønnen "Vår Far"
Bønn og bekymring
Barmhjertige samaritan
En blind blir seende
Sakkeus
Triumferende inntog
Pengenes betydning
Jesu autoritet
Siste måltid
Samtale på øvre sal
Fornektelsen
Rettergangen
Korsfestet
Jesu død
Han er oppstått!
Invitasjonen
Misjons-befalingen
Respons på nåden
Tilgivelse og nåde
Nådens gjerninger
På leting etter nåde
Nådens bevis
Nåden på korset

Klar til å starte?

Meld deg på dette nettkurset. Det er helt gratis!

Start dette kurset nå
Mer fra Course categories: Alle kurs